fdsf

samorząd uczniowski <

Samorząd Uczniowski rok szkolny 2015/2016

 

Skład Samorządu Uczniowskiego XXXIV LO

 

Przewodnicząca SU Liceum:

Zastępca przewodniczącej:
Rzecznik Praw Ucznia:
Specjalista do spraw regulaminu:
Skarbnik:
Sekretarz:
Fotoreporter:


Opiekunowie:  p. Ewa Makowska

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA

SEKCJA INFORMACYJNA

SEKCJA DEKORACYJNA

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy na rok szkolny 2016/2017:

 1. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Przydział obowiązków.
 3. Wybór Elektora do Zgromadzenia Elektorskiego Młodzieżowej Rady Miasta oraz kandydatów na radnych.
 4. Zapoznanie wszystkich członków z regulaminem SU.
 5. Prowadzenie gabloty informacyjnej na korytarzu szkolnym.
 6. Informacje o działalności SU na stronie internetowej szkoły i profilu szkoły na Facebooku.
 7. Regularne spotkania SU z p. Dyrektor, nauczycielami, Radą Rodziców
 8. Promocja szkolnego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego ZSO 7 kreuje.
 9. Pomoc przy organizacji ważnych wydarzeń, uroczystości i projektów szkolnych.
 10. Organizacja ślubowania uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.
 11. Organizacja „Tęczowego Piątku”.
 12. Organizacja Halloween (konkurs na najstraszniejszą dynię oraz najciekawsze przebranie).
 13. Kontynuowanie nocy filmowych.
 14. Promocja projektu Erasmus+ „Successful Communication – the future of Europe”.
 15. Propagowanie postaw patriotycznych.
 16. Angażowanie się w wolontariat; m.in. pomoc w rozpowszechnianiu i przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy i darów dla Domu Małego Dziecka, a także wsparcie dla łódzkiego schroniska dla zwierząt.

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ