projekty

projekty <

PROJEKTujemy i DZIAŁAMY!

PROJEKTujemy i DZIAŁAMY!

W naszej Szkole możemy brać udział w wielu projektach europejskich.

W projekcie eTwinning poznajemy rówieśników z innych krajów europejskich i wspólnie tworzymy projekt w języku francuskim "Les couleurs de nature dans notre vie" - Kolory natury w naszym życiu. To taka SUPER lekcja francuskiego!

Działamy również w projekcie "Nie peniaj, zmieniaj!" w ramach programu "Młodzież w działaniu". Po serii warsztatów na temat aktywnych postaw obywatelskich prowadzonych między innymi przez zagranicznych trenerów wyjedziemy na spotkanie projektowe we Włoszech!

Warto być z nami i razem tworzyć Europę!

Międzynarodowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Organizacja autorskich konkursów i warsztatów o charakterze ekologiczno-przyrodniczych w obszarze: film, fotografia, literatura, nauki matematyczno-przyrodnicze, teatr, sztuki plastyczne, informatyka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych Łodzi, regionu oraz ze szkół zagranicznych.

Edukacja Ekologiczna w ZSO nr 7 w Łodzi
Bogactwo źródeł odnawialnych w Regionie Łódzkim

Nasza Szkoła - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na Zadanie pod nazwą „Edukacja Ekologiczna w ZSO nr 7 w Łodzi - Bogactwo źródeł odnawialnych w Regionie Łódzkim”. Wartość ogólna Zadania wyniosła 10367,00 zł, a dotacja WFOŚiGW w Łodzi 9330,00 zł.

Za pozyskane środki zakupiono 6 nowoczesnych mikroskopów oraz 9 zestawów preparatów, duży zestaw do zajęć z edukacji ekologicznej, który pomoże zrozumieć zasadę działania elektrowni wiatrowej jako odnawialnego źródła energii oraz zestaw skał i minerałów. Wszystkie pomoce naukowe z pewnością bardzo przydadzą się w naszej szkole i będę używane podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych.

W ramach Zadania klasa 1A Gimnazjum odwiedziła Uniejów gdzie uczniowie mogli zapoznać się z metodą pozyskiwania wody geotermalnej i korzyściami płynącymi z jej wykorzystania, zarówno ekonomicznymi jak i, w przypadku wód ozorkowskich, zdrowotnymi. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili ośrodek Geotermii Uniejów, gdzie zapoznali się z techniką pozyskiwania wód z dużych głębokości, jej usytuowania w warstwach skalnych, zasobów i możliwości praktycznego wykorzystywania. Jedną z części merytorycznej wycieczki było zapoznanie z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wody termalnej do celów zdrowotnych (balneologia), które odbywa się w nieopodal leżącym nowoczesnym kompleksie Term Uniejów.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej:
www.zainwestujwekologie.pl

ROWEROMANIA

ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi

 

 „Roweromania" to pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi. Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez realizację warsztatów dla młodzieży łódzki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprzez realizację działań projekt bezpośrednio przyczynił się do zwiększenia uczestników komunikacji rowerowej w Łodzi, co konsekwencji będzie miało pozytywne oddziaływanie na gospodarkę niskoemisyjną i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej wśród uczniów 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi.

Realizatorem projektu był Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość przyznanej dotacji to 226 000 PLN. Udział własny wynosi 26.060 PLN.

O PROJEKCIE
GALERIA ZDJĘĆ
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Nasza szkoła z wielkim entuzjazmem włączyła się w realizację zadania. Odbyliśmy wiele wycieczek rowerowych, warsztatów ekologicznych, a na terenie naszego boiska stanęła nowa wiata ze stojakami na rowery. Było super!

 www.zainwestujwekologie.pl


„MAT – ART.” programu „mPotęga”

Projekt „Mat – Art.” programu mPotęga dofinansowany ze środków Fundacji mBanku.

             

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
HARMONOGRAM
ZDJĘCIA

 

"Globus Produkcja - Niech się kręci!"
projekt edukacji fotograficznej i filmowej

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – GLOBUS Produkcja - umożliwią zainteresowanym czynne uczestnictwo w projektach i konkursach filmowych i fotograficznych. Uczniowie wcielą się w role realizatorów, każdy będzie mógł spróbować swych sił jako aktor, reżyser, scenarzysta, operator, czy montażysta filmowy. Przechodząc przez wszystkie etapy produkcji rozwiną umiejętności wypowiedzi filmowej w każdy możliwy sposób realizując się twórczo i osiągając pierwsze kroki i sukcesy w dziedzinie sztuki filmowej. Sama pracą nad powstaniem filmu uczy wielopłaszczyznowej organizacji, zaradności, a także umiejętności współpracy w zespole.

Realizując własne pomysły, uczniowie rozwijają się twórczo (ekspresja przez sztukę). Poznają szereg narzędzi pozwalających na zgłębianie magii kina, rozbudzenie i realizację pasji.Edukacja filmowa to zajęcia, które śmiało mogą być również realizowane w odniesieniu do innych dyscyplin, takich jak fotografia, sztuki plastyczne, literatura, teatr, muzyka, czy taniec. Obejmują także elementy zagadnień przyrodniczych, czy bliskie tematyce wiedzy o społeczeństwie, edukacji medialnej, czy wiedzy o kulturze (przestrzeń hipermarketu, kontrkultura, subkultury, telewizja i reklama).

https://www.facebook.com/GlobusProdukcja
https://www.youtube.com/c/GLOBUSprodukcja

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

 

 

 

"Wytwórnia 34"

Projekt operatorstwa i reżyserii filmowej w liceumUczniowskie korepetycje

Inicjatywa uczniów i rodziców ZSO7. Uczniowska pomoc w nauce młodzieży ZSO7  i podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej w Łodzi


I  hate smoking!

Projekt trójstronny rodziców-uczniów-nauczycieli promujący postawę wolną od nałogów.

 

Inspirująca Rosja

Projekt promujący kulturę i język rosyjski realizowany we współpracy w Parafią Prawosławną św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.Autorski projekt i konkurs Gimdance

Dla gimnazjów i szkół podstawowych z Łodzi, promujący taniec i ćwiczenia aerobowe.Nocne Maratony FilmoweNocne Maratony Naukowe

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest zbudowanie w szkołach i przedszkolach w całej Polsce nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2013 roku i będzie trwała do lutego 2015 roku.

W naszej szkole zespół projektowy składa się z przedstawicieli:
- uczniów - Bartłomiej Nettik i Kamil Przyłęcki
- rodziców - Magdalena Przyłęcka i Adam Nettik
- nauczycieli - Beata Pielowska, i Dorota Woźniak

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu było przeprowadzenie sondażu wśród uczniów (06.14r.), ankiety wśród nauczycieli (09.14r.) oraz debat zorganizowanych we wszystkich trzech grupach społeczności szkolnej. Pojawiła się również "Skrzynka pomysłów" (09.14r.) dzięki, której uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą zgłaszać ciekawe inicjatywy. Celem tych wszystkich działań była diagnoza, a następnie zebranie pomysłów na aktywizację oraz wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami, tak aby pozytywnie wpływała na życie szkoły. Następnym działaniem realizowanym w naszej szkole w ramach projektu są KOREPETYCJE UCZNIOWSKIE. Autorem tego przedsięwzięcia jest uczeń klasy 2a G Bartek Nettik.

Z inicjatywy zespołu projektowego odbyło się 17.11.2014r. SPOTKANIE TRÓJSTRONNE. Uczestniczyli w nim przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli. Obecne były: Pani Dyrektor Anna Rabiega i Pani Wicedyrektor Anna Rogala. Na spotkaniu omawiane były takie działania jak:
- korepetycje uczniowskie,
- konkurs filmowy "Wytwórnia 34",
- warsztaty teatralne i współpraca z teatrem SZWALNIA
- przedstawienie teatralne - wspólna inicjatywa (uczniowie oraz nauczyciele),
- prace młodzieży w wolontariacie,
- "Kojec kultury" - współpraca z Klubem PRZECHOWALNIA,
- koła zainteresowań prowadzone przez uczniów klas maturalnych.

Na spotkaniu również zaplanowano szereg działań, których celem jest walka z problemem PALENIA PAPIEROSÓW.( wejście do klas z przypomnieniem konsekwencji palenia na terenie szkoły, podpisanie przez klasy deklaracji, warsztaty, prelekcje antynikotynowe, współpraca ze Strażą Miejską).

Dorota Woźniak, Beata Pielowska

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ