sfdds
mPotęga w naszej szkole!

mPotęga w naszej szkole!

 

Projekt „MAT – ART.” programu „mPotęga”

             

 

Zdobyliśmy grant!

Nasza szkoła, jako jedna z 28 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce otrzyma dofinansowanie w ramach PROGRAMU "mPotęga". Czeka nas zabawa z matematyką do mPotęgi!

Organizatorem konkursu grantowego w ramach Programu „mPotęga” jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.


Będziemy stosować nowe metody przekazywania wiedzy matematycznej; wciągniemy młodzież w aktywny proces wykorzystywania wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki!cool

Harmonogram działań projektowych:

 

25 września 2015r.

warsztaty - gry matematyczne p. A. Olczyk

28 września 2015r.

warsztaty „Inspiracje sztuką Eshera” – teselacje p. A. Kędzierska

30 września 2015r.

warsztaty matematyczne – gry matematyczne p. A. Kędzierska

8 październik 2015r.

warsztaty „Inspiracje sztuką Eshera” – teselacje p. A. Kędzierska

9 październik 2015r.

warsztaty filmowe „Logika w obrazie filmowym” p. R. Wolski

10 październik 2015r.

maraton maturalny - p. I. Makowska

12 październik 2015r.

warsztaty filmowo – teatralne p. M.Kamieńska

13 październik 2015r.

warsztaty filmowe „Logika w obrazie filmowym” p. R. Wolski

16 październik 2015r.

warsztaty matematyczne – gry matematyczne p. P. Leśkiewicz

19 październik 2015r.

warsztaty matematyczne – gry matematyczne p. A. Kędzierska

21 październik 2015r.

warsztaty origami p. A. Olczyk

24 październik 2015r.

maraton maturalny p. I. Makowska

28 październik 2015r.

warsztaty origami p. A. Olczyk

26 – 30 październik 2015r

rozstrzygnięcie konkursu na film i grę matematyczną

7 listopad 2015r.

maraton maturalny p. I. Makowska i p. A. Kędzierska

14 listopad 2015r.

maraton maturalny p. A. Kędzierska

19 listopad 2015r.

wystawa prac warsztatowych w szkole

21 listopad 2015r.

maraton maturalny p. I. Makowska i p. A. Kędzierska

28 listopad 2015r.

maraton maturalny p. A. Kędzierska

7 – 17 grudnia 2015r

wystawa prac warsztatowych oraz prelekcje filmów i prezentacje gierPODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

 

W ramach projektu Mat – Art. w dniach 10, 24, 30 października 2015r., 7 (dwa równoległe warsztaty), 13, 20, 21 listopada 2015r. przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla maturzystów. Zajęcia stanowiły uzupełnienie lekcji matematyki, a także miały na celu usystematyzowanie i uporządkowania treści programowych Uczestniczyli w nich zarówno uczniowie, którzy nie mają trudności w nauce – w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości i umiejętności wymaganych na maturze, jak i uczniowie słabsi – w celu uzupełnienia braków edukacyjnych. Każdy maturzysta mógł uczestniczyć w dwóch 5 godzinnych warsztatach. Uczniowie otrzymali gotowe zestawy zadań dzięki, którym mieli możliwość powtórzenia materiału, zaczynając od liczb rzeczywistych, a kończąc na stereometrii. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jakie wiadomości i umiejętności powinni mieć opanowane. Przypomniano i utrwalono wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki, rozwijano umiejętności sprawnego posługiwania się definicjami, twierdzeniami i wzorami matematycznymi. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli, z zainteresowaniem rozwiązywali zadania otwarte i zamknięte. Byli uczniowie, którzy chętnie uczestniczyli nie tylko w zajęciach swojej klasy, ale również przychodzili do innych klas dodatkowo.

Ponadto w dniu 16.10 i 19.10. 2015r. przeprowadzono warsztaty – gry matematyczne. Na zajęciach z kolejną grupą osób ustalono tematykę gier, jak i formę wykonania. Propozycje i inwencja twórcza po raz kolejny zaskoczyły nauczycieli. Uczeń klasy drugiej zaproponował grę na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, kolejna gra na której się wzorowano ta „Monopoly”, powstało kolejne „Domino” i wiele innych gier. Czekamy na końcowe wykonanie i rozstrzygnięcie konkursu. Nauczyciele pomagali również w doborze zadań i opisie strategii danej gry.

Pod koniec października tj. 21 i 28 przeprowadzono warsztaty origami, na których uczniowie poznawali technikę wykonania modułu sonobe oraz sposoby łączenia poszczególnych modułów. Na pierwszych warsztatach uczniowie wykonali czworościan oraz sześcian. Część uczniów zdążyła wykonać tylko jedną figurę. W drugiej części warsztatów origami brało udział 18 osób. Wśród uczestników warsztatów byli uczniowie, którzy nie byli poprzednim razem. Ta grupa poznawała od podstaw sposób składania modułów sonobe oraz wykonywała proste bryły geometryczne (sześcian, czworościan). Pozostali uczniowie zajęli się składaniem bardziej skomplikowanej bryły – dwunastościanu gwiaździstego. Dowiedzieli się też, jak w analogiczny sposób można wykonać jeszcze bardziej skomplikowane figury, np. dwudziestościan foremny. Technika jest podobna, tylko występuje więcej modułów.

Kolejna część warsztatów dotyczyła technik origami innych, niż składanie modułów sonobe. Dla przykładu uczniowie składali moduły w kształcie rozgwiazdy oraz wykonywali najprostszą z możliwych figur wykonanych tą techniką – ośmiościan. Taki model figury można wykorzystać jako:

  • poglądowy model ośmiościanu foremnego z poprowadzonymi płaszczyznami symetrii,

  • ilustracja modelu przestrzennego kartezjańskiego układu współrzędnych prostokątnych (z oktantami, jako odpowiednikami ćwiartek układu na płaszczyźnie).

Na koniec warsztatów uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można łączyć moduły w kształcie rozgwiazdy, aby otrzymać bardziej skomplikowane kształty.

W miesiącu październiku odbyły się także zajęcia o charakterze filmowym. W dniach 9, 12 i 13 października uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych polegających na realizacji filmu o tematyce matematycznej: funkcja kwadratowa, „Historia Ludolfiny” oraz „zajęcia wyrównawcze z dziedziny matematyki”. Podczas pierwszych zajęć stworzono plan realizacji filmu z rozpisaniem poszczególnych ujęć oraz wyszczególnieniem potrzebnych materiałów. Uczniowie ćwiczyli umiejętności pracy w grupie i organizacji projektu, łącząc je z wykorzystaniem wiedzy matematycznej. Przydzielono indywidualne role poszczególnym uczniom.

Podczas kolejnego spotkania wykonano zdjęcia filmowe według wcześniej rozpisanego scenariusza. Do wizualizacji paraboli kwadratowej wykorzystano model "jaskółki" sfilmowany na tle fotograficznym, a także narysowany w programie graficznym wykres.

Przedstawiona powyżej forma warsztatów pozwoliła uczniom na utrwalenie podstawowych treści dotyczących zagadnień matematycznych a także poznać historię liczby П .

Na początku listopada rozstrzygnięto konkurs na najlepszy film i grę matematyczną. Przyznano w każdej kategorii miejsca od I do III oraz wyróżnienie. W dniach od 19 do 25 listopada na terenie szkoły zaprezentowano prace uczniów, które powstały na warsztatach z teselacji i origami zaproszono wszystkich rodziców.

 

Projekt „Mat – Art.” programu mPotęga dofinansowany ze środków Fundacji mBanku

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ