dokumenty szkoły

dokumenty szkoły <

Dokumenty XXXIV LO w Łodzi

Dokumenty szkoły do pobrania

1. STATUT
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi
tekst jednolity z dnia 28.01.2016 r.

Pobierz tutaj

2. PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Pobierz tutaj

3. WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA/
ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Pobierz tutaj

4. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Pobierz tutaj

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ