wfwe

Nabór

 Informacja dotycząca terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017:

zarządzenie

Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym:

komunikat

 Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017:

rekrutacja

 

 

 

Wszelkie kwestie dotyczące naboru na rok szkolny 2015/16 zostały uregulowane przez następujące dokumenty: Ustawia z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zarządzenie nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014r w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów. Informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2014/15 znajdują się również na stronach: http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_szkol_ponadgimnazjalnych/rok_szkolny_2015/2016/ Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ