werewr

dokumenty szkoły <

Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły do pobrania

1. STATUT
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi
tekst jednolity z dnia 28.01.2016 r.

Pobierz tutaj

2. PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Pobierz tutaj

3. WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA/
ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Pobierz tutaj

4. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Pobierz tutaj

5. ZAŁĄCZNIK NR 1 - PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

Pobierz tutaj

6. REGULAMIN WYPOŻYCZANIA WIELOLETNICH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Pobierz tutaj
 
7. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 
Pobierz tutaj

Numer konta, na które należy wpłacać pieniądze za zniszczone podręczniki dotacyjne:

GETIN BANK 23 1560 0013 2026 0025 1271 0001

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz tutaj 
Strona wykorzystuje pliki Cookies
Created by webIQ